otsarõpapu logo 01

Tegevusi (okt.2016 – dets.2018) rahastatakse haridus-ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuseparandamine“ alusel ESF kaasrahastusel. Leping Eesti Noorsootöö Keskuse ja MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse vahel (partnerite Otepää, Palupera, Puka, Rõngu ja Sangaste vallad, volitatud esindaja).

Projekti eesmärk - eesmärgiga tuua piirkonda täiendavaid noorsootöö teenuseid.

Projekti sihtgrupiks (kellele tehakse) on noored vanuses 7-26 aastat, kes elavad KOVide tegevuspiirkonnas.

Piirkonna visioon: Lõuna-Eesti piirkonna noorsootöö on mitmekülgne, kättesaadav, järjepidev ning põhineb noorte omaalgatusel.

Projekti rahaline maht: 113041 eurot.

Projekti ajaline kestus: oktoober 2016 – detsember 2018. 

Facebook: https://www.facebook.com/SORPP-Noorte-Koostöö-461651027292188/

 

Tegevuse nimetus Elluviimise periood
Lastejooga ring Lastejooga tutvustus okt.2016-juuli 2017
Rändnoorsootöötaja(d) Konkurss okt.2016-okt.2018
Noortepäevad okt.2016-mai 2018
Kalastusring okt.2016-aug 2018
Draamaõpe okt.2016-mai 2018
Teadusring okt.2016-mai 2018
Robootikaring okt.2016-okt 2017
Kogemuspõhine õpe okt.2016-mai 2018
Looduspäevad juuli 2017-juuli 2018
Suvekool juuli 2017-juuli 2018
Ettevõtlikkuse arendamine okt.2016-okt 2017
Kodanikuhariduse ring veebr.2017-sept 2018
Valla aktiivsemate noorte tunnustamine mai 2017-mai 2018
Ühise infovälja loomine noorsootöö võimalustest piirkonnas ja käesolevast projektist okt.2016-mai 2018
Sotsiaalse toimetuleku oskuste töötoad  piirkonna üleselt ja noortekeskuses vastavalt teemale okt.2016-mai 2018
Murdepunkt Tutvustus Video jaan.2017-mai 2018
Noorteraja mõttetalgud aug.2017-okt 2017
Nooruse matk okt.2016-juuni 2018
Fond rahvusvahelises projektides osalemiseks omafinantseeringu rahastamiseks okt.2016-aug 2018
Võrgustikutöö okt.2016-sept 2018
Piirkonna rahvusvahelise noorsootöö koordinaator okt.2016-aug 2018

Tegevuste sisu, toimumisajad jm teatatakse KOV ja noortekeskuste veebilehtedel (nt http://noored.palupera.ee/louna-eesti-kov-de-noorsootoeoealane-koostoeoeprojekt) , piirkondlikes infolehtedes Otepää Teataja ja Rõngulane jm infokanalites (facebook, stendid).

Ideehunt

IDEEHUNT 13.10

Ettevõtlusküla

43410122 179964402919568 7685996168358133760 n

Ideehunt

IDEEHUNT 13.10

Algteadmised tervislikust toitumisest

Orgu 1

Ruubeli Rattarallile ja Noorusematkale

Rattaralli ja nooruse matk

Kunstilaager Aakres!

Kunstilaagri kuulutus

19.06-20.06 Märkamine vol 4 Võrtsjärve ääres

matkapäev märkamine vol 4

Liikumissari "PUKA LIIGUB"

plakat üld

Tervisepäev Otepää noortekas

A New Design Made with PosterMyWall 4

KOV noortepäevad

noortepäevad Paluperas

Märkamine vol 3 Kärevere matkarajal

matkapäev märkamine vol 3

Viinamarjajookide koolitus

viinamarjajooogid

Karpide valmistamise töötuba

kapide valmistamine

23.03 Matkapäev

matkapäev

Eksootilised loomad ja nende pidamine lemmikloomana

eksootilised loomad

Teadusring

Teadus põhi 2018

Noorte õppepäevad

Puka noortepäevad

Väljasõit Võrtsjärve äärde

ETTEVÕTLUS JPG

Eetikett ja erinevad tervitused

etikett

Sündmusturunduse koolitus

sündmusturundus 06.10 jpg

Teadus ja robootikaring

teadus ja robootika 2017 sügis

Sangaste noorusematk

received 10155671583388491

Piknik Kasvatame Lapsi?!

Võrgustik 7.aug 2017

Reproduktiivtervis

reprodutsiivtervis

Jalgrattamatkad "NIHUTAME PIIRE"

rattamatk nihutamepiire2017

Disko kuulsusega

Disko

BUSS diskole liigub: Keeni 17.45- Puka 18.05- Rõngu 18.20- Palupera 18.30- Otepää.

Enesekaitse ABC & Musikaalne eneseväljendus

Rõngu II sots tuba

Teadusring

teadusring aprill mai

Robootikaring

Robootikaring aprill mai

Kalastusring

Kalastusringi plakat

Draamalaager

draamalaager

Õppepäevad Rõngus

Noortepäevad Rõngus

Lapsevanemad Pukas

Lapsevan Puka

Pereteemaline vestlusring Nõunis

pereteemaline vestlusring nounis

Seminar "Vanemlikud oskused. Kuidas luua häid suhteid lastega ja ennetada probleeme?"

lastevanematele seminar

Sotsiaalmeedia koolitus

Sotsiaalmeedia koolitus jpg

Logo disaini konkurss

KOV koost logo konkurss

Õppepäevad

oppepäevad otep

Teadusring

teadusring 2017

Robootikaring

robootika 2017

Henna ja visualiseerimine

visualiseerimine 2016

Lastejooga

Lastejooga OTsse Palupera