Projekt: Noorte omaalgatuslike ürituste, tegevuste teostumine

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus ja Valga Maavalitsus.
Toetus – Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu alusel eraldati riigieelarvelistest vahenditest Hellenurme noortekeskuse piirkondlikele noortele ühisürituste, tegevuste teostumiseks 16 006 krooni. Korraldatakse 9 ühisüritust – Tartusse kinno, TÜ ajaloo muuseumi muuseumitundi, Eesti Põllumajandusmuuseumi rukkimaarjapäevale ja jõuluprogrammi külastusele, Elistvere Loomaparki, Vellaverre seiklusmatkale ja Pühajärve Puhkekeskusesse bowingut mängima ja 2 sportlikku turniiri – lauatennises ja tänavakorvpallis. Üritusel osalenud noored kajastavad jooksvalt üritusi kohalikus ajalehes, valla veebilehe lingil ja piltidena, mida saab kasutada peagi remonditud noortekeskuse ruumides seinal, almanahhis. Planeeritud kohtumisel Otepää noortekeskuse noortega-noortejuhtidega ja Palupera põhikooli õpilaste-õpetajatega antakse ülevaade pildis-sõnas kogu projektist ja noortekeskusest üldse.
Projekti lõpp – 30. detsember 2008.a.