Üldinfo

Noortekeskuse tutvustus

 

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus

noorteka logo

Mittetulundusühing „Avatud Hellenurme Noortekeskus“ asutati 24. aprillil 2000.a. Noortekeskuse hoone ametlik avamine toimus 2. aprillil 2002. a. Ühingu eesmärgid on kirjas ühingu põhikirjas.

Aastaaruanded: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Mittetulundusühingu missioon ja eetilise tegutsemise põhimõtted

Mittetulundusühingu juhatus koosneb kolmest liikmest – Andrus Pastak, Karli Pastak ja Ene Voolaid.

Läbi aastate on kirjutatud mitmeid projekte erinevatesse fondidesse. Rahalist abi on osutanud Valga Maavalitsus, Palupera vald, Kohaliku omaalgatuse programm, Partnerlus MTÜ, PRIA, Leader-meede jt. On soetatud lauatennise laud, pildjardilaud, õhuhoki, lauajalgpall ja renoveeritud hoones asuvad ruumid.

Pidevalt osalev seltskond koosneb 20-25 noorest, kes pakatavad tegevusideedest. On hulgaliselt projektiideid, mida soovitakse edaspidigi teostada.

Mittetulundusühingu hankekord

Noorsootöö arengukava 2012-2020

{joomplucat:3 limit=4|columns=4}

Palupera külamaja

1998 aastast on Paluperas tegutsenud vabasektori esindajana MTÜ P-RÜHM.
Mittetulundusühingu aktiivsed liikmed (Kalev Lõhmus, Jaan Uibo, Ilvar Sarapson, Marek Uuemaa jt.) on hinges hoidnud Palupera kandis läbi aastate mitmeid sportlikke traditsioone. On organiseeritud mitmesuguseid vaba aja üritusi, kuhu kaasatakse lai huvirühm (mälumäng, jalgpall, jäähoki, triatlon, jalgrattamatkad, jaanituli jpm). 2005. aastal valmis ühingu eestvedamisel Palupera külamaja, endine pritsikuur, kus nüüd saab aega veeta ka lauamänge ja piljardit mängides, on AIP ja puhkeala. Kohalik elanikkond on võtnud kauni hoone omaks ja kasutavad seda aktiivselt, nii noored, kui eakamad. Sageli on ühing tegevustes Palupera staadionil ja koostööst valmis ka 2012 staadionile mini-arena.

{joomplucat:6 limit=4|columns=4}

PALUPERA NOORED AASTAL 2017

PALUPERA NOORED AASTAL 2016

PALUPERA NOORED AASTAL 2015

PALUPERA NOORED AASTAL 2014

PALUPERA NOORED AASTAL 2013

PALUPERA NOORED AASTAL 2012

PALUPERA NOORED AASTAL 2011

Noortejuht

Mari-Liis Vanaisak

Olen juurte poolest Põlvamaa tüdruk, kes kuus aastat tagasi sattus läbi juhuse Rõngu valda juhatama sealset kohalikku rahvamaja. Olen lõpetanud Mainori Kõrgkooli turunduse eriala ning hetkel kestavad õpingud Viljandi Kultuuriakadeemias kultuuritöö eriala. Liskas kultuuripoolele sai rahvamaja juhatajana palju tööd tehtud spordi valdkonnas ning külaliikumises. Noortetegevusega olen kokku puutunud alates 2008 aasta lõpust, kui asutatud sai praeguseks väga tubli ja toimekas MTÜ Rõngu Noortekeskus, kus olen endiselt projektijuht. Töö noortega on toonud suurt rõõmu ning positiivseid üllatusi ja põnevaid sündmusi. Tõsi, vahel tuleb ette ka probleeme, kuid need on ainult ületamiseks. Üks asi on töös noortega kindel- noored oskavad unistada ning minu, sinu, tema ja meie ülesanne on killuke nendest unistustest aidata realiseerida. Minu suur soov on, et kohalikud noored leiaksid tee keskusesse ning julgeksid kaasa rääkida neile suunatud sündmuste ning vaba aja tegevuste korraldamises. Samuti on nõu ja jõuga appi oodatud kõik lapsevanemad. Hea koostöö võib teha imesid ning laseme neil imedel koos sündida.

 

Mari-Liis Vanaisak

Hellenurme- Palupera piirkonna noortejuht

 

Eetikakoodeks

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus lähtub oma tegevuses 2002 aastal väljatöötatud vabaühenduste eetikakoodeksist
www.heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks

Meie peamisteks eetilisteks põhimõteteks on:

  • demokraatlik juhtimine ja toimimine;
  • avatus ja läbipaistvus;
  • sõltumatus ja huvide konflikti vältimine;
  • vastutus ja aruandmiskohustus;
  • kodanikujulgus ja hoolivus;
  • vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine;
  • sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine;
  • sallivus