Projekt: Avatud Hellenurme Noortekeskuse hoone osaline ehitamine

Projekt viiakse ellu Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

 

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.

Palupera valla roll – projekti partner, avalikust kasutusest huvitatud isik.

Toetus – Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus. Maa­elu arengu­kava toetus, meede 3.2. PPIA nr 1-3.13-7/46 (17.04.2008) eraldati noorte­keskuse hoone ehitus­töödeks hoones ja projekteerimis­töödeks 630 029  krooni. Projekti oma­osalus vähemalt 70004 krooni.


Projekti lõpp – 30. november 2008.a.