Projekt: Noortekeskuse ühistegevuseks vajaliku varustuse täiustamine ja ühistegemine

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja, kaasfinantseerija mitterahalise panusega.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Kohaliku omaalgatuse programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega eraldati noortekeskuse ühistegevuseks vajaliku varustuse täiustamiseks ja ühistegemisteks 10 541 krooni. 
Projekti lõpp – 30. juuni 2009.a.