Projekt: Erinevate kogukondade noored ühistegevuste kaudu koostööd tõhustamas

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus ja Valga Maavalitsus.
Toetus – Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu alusel eraldati riigieelarvelistest vahenditest Hellenurme noortekeskuse noortele piirkondlikele ühisürituste, tegevuste teostumiseks 23 694 krooni. Otsustamisel oli oluline, et meie noored soovivad koostööd teha naaberpiirkonna, Puka Avatud Noortekeskuse noortega, et luua paremaid suhtlemisvõimalusi, arendada ühistegevust. Korraldatakse 4 ühisüritust:

  • MD, Ph M Mare Liigeri empiiriliste andmetega, tähelepanekutega, mõtlemapanev  arutelu „Alkohol-noored-Eesti rahva saatus” - 25. okt. algusega kell 13 Hellenurme noortekeskuses.
  • Paintballi turniir Tartusse 31.okt. algusega kell 13 (kaks 7-liikmelist võistkonda Hellenurmest ja 2 Pukast – 14-17.a. ja 18-20.a., nii noormehed, kui neiud). Ühiselt sõidetakse bussiga õigeaegselt kohale.
  • Räätsamatk Kakerdaja rabasse kevadel 2010, kokku 18 osalejat
  • Sportlik turniir (lauatennis vms.) kevadel 2010.


Üritustel osalevad noored kajastavad jooksvalt üritusi kohalikus ajalehes, veebilehtedel ja CD-na. Noored ise tutvustavad valminud CD-d kohalikes koolides. Lisainfot jälgige http://www.palupera.ee/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=194 – Kolmas sektor – meie noortekeskus.
Projekti lõpp – 30. aprill 2010.a.