Projekt: Praktiline ühistegemine Hellenurme Noortekeskuse noortele Eestimaa looduses ja kodukandis

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus ja Valga Maavalitsus.
Toetus – Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu alusel eraldati juunis 2010 riigieelarvelistest vahenditest  Hellenurme noortekeskuse noortele ühisürituste teostumiseks 27 070 krooni. Korraldatakse 2 ühisüritust:
· Kahepäevane kajakimatk Pakri saartele juulikuus 2010, kokku 18 osalejat.
· Hip-hop/funky tantsutreeningud (a´2 tundi, 8 korda), suve lõpp 2010.
Üritustel osalevad noored kajastavad jooksvalt üritusi kohalikus ajalehes, veebilehtedel ja CD-na. Noored ise tutvustavad valminud CD-d kohalikes koolides. Lisainfot jälgige www.palupera.ee – Kolmas sektor – meie noortekeskus.
Projekti lõpp – november 2010.