Projekt: Haljasalad korda kolmanda sektori teenustega!

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetus.
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Toetus – Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus. Maaelu arengu toetus, meede 4. PPIA käskkirjaga nr 13-6/291 (18.02.2011) eraldati noortekeskusele loodus- ja keskkonnakaitselise tegevuse edendamise, vabatahtliku abistamistöö toetamise ja tööõpetuse kasvatusliku osa propageerimise eesmärgil toetust murutraktori John Deere X140 järelkäruga ja Respo haagise M310L 150 PLH soetamiseks 4767,81 eurot. Projekti omaosalus 529,83 eurot. Teenustööde hinnakiri ja tutvustus suve algul.
Projekti lõpp – 30.06.2011.a.