Projekt: Palupera valla noored teel aktiivsemaks vallakodanikuks toimiva koostöövõrgustiku kaudu

 

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus
Noortekeskuse jt valla noorteorganisatsioonide sisuline arendamine noorsootöö valdkonnas erinevate koolituste ja tegevuste kaudu eesmärgiga luua noorte huvide järgimiseks erinevate sektoritevahelist koostööd. Noorsootööst teadlikum sihtgrupp loob koostöövõrgustiku, mis hästi toimides tõstab kogu vallas noorsootöö kvaliteeti. Projekti raames toimub:

  • koolitus noortele avaliku esinemise alustest (mai 2011),
  • koolitus valla noorsootöö arengukava koostamisest (september 2011),
  • infopäev erinevate noorsootööd tegevate organisatsioonidega (oktoober 2011),
  • koolitus mobiilsest noorsootööst (november 2011),
  • koolitus/õppepäev noorsootöö võimalustest kohalikus omavalitsuses (jaan. - veebr. 2012),
  • korraldatakse ühine meeskonnamäng (märts – aprill 2012),
  • valmib valla noorte oma koduleht (juuli - okt. 2011 loomine, nov.2011 – aprill 2012 haldamine),
  • valmib valla noorsootöö arengukava 2012-2020 (koostamine september 2011 – veebr. 2012.

Projekt loob stabiilsed suhtlemiskanalid (järjepidev infovahetus, kaasamine, juurdepääs avalikule teabele). Projekt suurendab piirkonnas kodanikutunnet, kodanikualgatust, kodanikuvastutust.
Projekti periood – mai 2011 – 30.aprill 2012. Tegevustest ja ajakavast täpsemalt siit
Toetuse suurus – 4848 eurot, projekti kogumaksumus 5433 eurot.