Projekt: Telesaate külastus

Toetuse saaja – Palupera tüdrukud
Toetus – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme Noorte võimalused maal – Noorte omaalgatuslike väikeprojektide raames toetati sõitu telemaja külastamiseks Tallinnas 345,12 euroga. Projekti omaosaluse finantseeris MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus (38,88 eurot).

Projekti lõpp – juuni 2011.