Projekt: Puka–Palupera 7- kuni 18-aastaste noorte ühissuvelaager 2011

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetus.

Toetuse saaja – MTÜ Spordiklubi RIBI, põhitaotleja.
Toetus – Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi Noor Valgamaa toetus. Mittetulundusühingule eraldati Palupera ja Puka valdade noortele, vanuses 7–18 ühissuvelaagri korraldamiseks (24–26.08.2011) Soontagal, Saeveski puhkekohas
5636 eurot. Laager korraldatakse koostöös Kaitseliidu Valga malevaga, osalevad ka Politsei ja Päästeamet.
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse roll – projekti kaasfinantseerija Palupera valla noorte osas (50 noort), summas 314 eurot.
Projekti lõpp – september 2011. a.