Nõuni kultuurimaja noortenurga remonttööd

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetus.

Toetuste saaja – Palupera vallavalitsus, põhitaotleja.
Toetus – Maaelu arengu toetus, meede 4. PPIA käskkirjaga nr 13-6/1697 (29.09.2010) eraldati Nõuni kultuurimaja noortenurga remonttöödeks endisesse “kinoruumi” 73228,50 krooni (16 m² suuruse ruumi remonttööd – põrand, seined, lagi, vesi, kanalisatsioon, boiler, elektritööd, mööbel). Projekti rahaline omaosalus vähemalt 8 140 krooni. Töödega alustatakse 2011 algul.
Projektide lõpp – märts 2011.a.