Noorte omaalgatuslikud projektid Palupera vallas

leader eesti_partnerluskogu

Toetaja projektidel – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme Noorte võimalused maal raames.

Toetuse saaja – Hellenurme noormehed (MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus).

Toetus – Õhuhoki All Star 712-9020 ostmine Hellenurme noortekeskuse noortele eesmärgil laiendada noorte tegevusvõimalusi. Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus. PPIA käskkirjaga 8.jaanuarist 2012 eraldati Hellenurme noortekeskuse noortele õhuhoki soetamiseks 580 eurot. Omaosalus 64,52 eurot.

Projekti lõpp – 20.08.2012.a.

ohuho 20140722 1974699661

Toetuse saaja – Nõuni noored (MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus).

Toetus – Televiisori ostmine Nõuni noortetoa noortele eesmärgil laiendada noorte tegevusvõimalusi. Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus. PPIA käskkirjaga 8.jaanuarist 2012 eraldati Nõuni noortetoa noortele televiisori ja patjade õmblemiseks riide soetamiseks 639 eurot. Omaosalus 73 eurot.

Projekti lõpp – 20.08.2012.a.