Projekt: Palupera valla jätkusuutlikkuse tagamine

entk  Palupera valla vapp        

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.

Palupera valla roll  – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.

Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus Valga Maavalitsuse kaudu.

Toetus – Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu alusel eraldati riigieelarvelistest vahenditest  Hellenurme noortekeskuse piirkondlikele noortele projektitegevuste teostumiseks ja vahendite soetamiseks 1146 eurot. Palupera vallas juhib toimivat noorte, noortejuhtide, noorsootöö teiste struktuuride koostöövõrgustikku, mis hõlmab kogu valda, katusorganisatsioonina  2011 loodud noortevolikogu ning projekti taotleja MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus.  Projekti kaudu sisustatakse Hellenurme noortekeskusesse, Nõuni noortetuppa ja Palupera külamajja väiksematele noortele mängunurk, kuhu soetatakse vaip  Autoteed, kiik, mängu-ja ehitusklotse, istmepadjad Numbrid, Gowi mänguasjade tünn, Smoby hüppepall. Tegevuste läbiviimisteks aga käsitöövahendeid ja joonistuskomplektid. Taotleja annab tasuta vara kasutamise lepinguga ja kohustustega kaks komplekti soetatud varasid üle Nõuni kultuurimajale ja Palupera külamajale. Tegevused: Väikeste ja Suurte Päevad, meistritoad ja meisterduste näitused. Kõik tegevused toimuvad Nõunis, Paluperas, Hellenurmes samal päeval ja samaaegselt. Põhirõhk on just väiksematele lastele ja noorematele noortele, kuid kõikjale on kaasa oodatud ka vanemad õed ja vennad, lapsevanemad. Täpset kava jälgi ikka http://noored.palupera.ee/.

Projekti lõpp – 1. november 2012.a.