Tunne oma kodukanti

euroopa noored_archimedes euroopa noored1

Toetaja – Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo. Euroopa Noored alaprogrammi 1.2 noortealgatusprojekt.

Toetuse saaja – Palupera valla Noortevolikogu noortegrupp.

Palupera valla roll – omaosaluse osaline kaasfinantseerija.

Toetus – Euroopa Noored Programmi Nõukogu koosolekul 26.06.2012 eraldati 4563,30 eurot, et projekti raames korraldada:

• Videokoolitus Hellenurme noortekeskuses, kus saadakse algteadmised video tegemiseks – filmimine, monteerimine, saatejuhtimine jpm. – september 2012

• Öömälumängud, kus esmalt näidatakse piirkonda tutvustavaid noorte endi tehtud videoid, et noored tunneksid paremini oma kodukanti. Seejärel korraldatakse mälumängud noortelt noortele, sh piirkonnaga seotud küsimused – oktoober 2012 Nõunis, november 2012 Hellenurmes, detsember 2012 Paluperas. Videod leiad siit.

• Fotojaht „Tunne oma kodukanti", millele eelneb fotokoolitus professionaalilt. Noorte pildid valmivad läbi ülesandepüstituse, tegevuste kodukandist (2013)

• Fotod raamitakse enda meisterdatud raamidesse. Näitus kõigile huvilistele nii virtuaalselt kui reaalselt (2013)

Projekti omaosalus 456,33 eurot.

Projekti lõpp – 1.09.2013.a.