Projekt: Palupera valla noorte tegevuse mitmekesistamine

 entk vapp

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.

Palupera valla roll  – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.

Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus Valga Maavalitsuse kaudu.

Toetus – Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu alusel eraldati riigieelarvelistest vahenditest  Hellenurme noortekeskuse piirkondlikele noortele projektitegevuste teostumiseks ja vahendite soetamiseks 971 eurot. Tegevused:

Remondipäev noortekeskuses 26.mai - noored koos teiste abilistega kaasajastavad noortekeskuse ruume, samuti korrastatakse ja vajadusel tõstetakse ruumide sisustust ümber. Töine päev lõpetatakse ühiselt õues grillides.

Fimo töötuba Nõuni noortetoas juuli - juhendaja abil õpetatakse noortele erinevaid polümeersavi tehnikaid ja noored saavad iseendale midagi põnevat meisterdada.

Fimo töötuba Hellenurmes juuli – sama, teine töötuba toimub Hellenurmes noortekeskuses.

Teatri külastus september - Teatrit külastavad noored, kes on põhikooli lõpetanud ja edasi läinud õppima, tööle või on kodused. Ei välista me ka põhikooli lõpuklasside kaasamist, kuna nii saame noorte omavahelist suhtlust tekitada ja noored saavad oma kogemustest rääkida.

Täpset kava jälgi ikka http://noored.palupera.ee/.

Projekti lõpp – 1. november 2013.a.