Hellenurme Noortekeskuse ja Palupera Külamaja arvutipargi uuendamine

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus

Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerija.

Toetaja – projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Toetus – kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku hindamiskomisjoni protokolli alusel kinnitas Valga maavanem oma korraldusega nr 1-1/2014/365 (28.10.2014) toetuse 1954 eurot mittetulundusühingu põhikirjaliste tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks. Soetatakse kolm arvutikomplekti, millest kaks jäävad noortekeskusesse kasutada ja üks komplekt antakse tasuta vara kasutamise lepinguga ja kohustustega üle Palupera külamajale. Omaosaluse katab kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus, toetades arvutikomplektide paigaldust ja osaliselt ostu.

Projekti kestus – 01.12.2014 - 28.02.2015.a.

KYSK-Sisemin logo reg toetuseks

Arvutid