Palupera valla Noortevolikogu koostöö arendamine

Projekti eesmärgid

  1. Koostöö arendamine ja kogemuste vahetamine teiste osaluskogudega
  2. Palupera valla Noortevolikogu 2015. aasta tegevuskava koostamine kasutades noortelt ja koostööpartneritelt saadud sisendit
  3. Noortele tutvustada ja vanematele noortele meelde tuletada seltskonnatantse
  4. Väärtustada ning tänada Palupera valla siinseid noori ja toetajaid silmapaistvate tegude eest.

Projekti toetab Eesti Noorteühenduste Liit ja Palupera vald.  

enl
Palupera vald