Hellenurme Noortekeskuse arendamine kohaliku kogukonna „veduriks“

topeltlogo aef eea grants
image003
image005
image006
image007
image009

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus

Hellenurme Noortekeskuse arendamine kohaliku kogukonna „veduriks"

Toetussumma : 6415 EUR

Aastaks 2016 on MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus oma jätkusuutlikkust tugevdanud veelgi, kaasates läbi oma õpitud oskuste piirkonna arendustegevusse erinevaid sihtgruppe kohalikul tasandil.

Projekti tegevuste käigus vahetatakse kogemusi erinevate organisatsioonide vahel ja viiakse läbi mitmetahuline koolitustsükkel, mis on sidustatud omavahel suursündmuse korraldamisega. Luuakse tingimused selleks, et kodanikualgatuse korras on julgust, tahtmist ja motivatsiooni uute väärtuste loomiseks piirkonnas ka nendel noortel, kellel on sotsiaalmajanduslikult vähemad võimalused.
Projekti käigus ja järgselt tegeleb keskuse liikmete aktiivgrupp lisandväärtust tootvate teenuste väljatöötamisega koostöös kohaliku omavalitsusega nii kohaliku valla kui ka maakonna tasandil (koostöö jätkumine projekti kaasatud lastekodudega).
Projekt viiakse ellu MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse, Palupera Vallavalitsuse, Puka Vallavalitsuse, Mittetulundusühingu P-RÜHM, Kaitseliit Valgamaa maleva ja SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonnaga partnerluses.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.