Helid me ümber ja sees

entkimage005

 

HELID ME ÜMBER JA SEES


Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus Valga Maavalitsuse kaudu.
Toetus – Projekti tegevused: muusikateraapia töötubade (folkloor, pilliõpe), kogemusteõhtu Rannu noortekeskuse pilliõppe noortega ja lõpukontserti „Helid me ümber ja sees" korraldamine. Valga maavanem rahastab tegevusi 440 euroga, koduvald lisab 130 eurot.
Projekti lõpp – 30. oktoober 2015.a.