Hellenurme noortekeskuse inventari täiustamine

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus

Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.

Toetaja – projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi

vahenditest.

Toetus – kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku hindamiskomisjoni protokolli alusel

kinnitas Valga maavanem oma korraldusega nr 1-1/15-455 (9.11.2015) toetuse 1102 eurot

mittetulundusühingu põhikirjaliste tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks. Soetatakse

köögitarvikute komplekt (6 erinevat panni, klaaskaaned, 6-osaline pottide komplekt,

salatikausse, veekeetja, köögikombain), arvutikõlarid ja Wii mängukonsool Premium

juhtpultide, roolide ja 5 mänguga. Omaosaluse 125 eurot katab kaasfinantseerijana kohalik

omavalitsus, toetades arvutikõlarite ja mängude ostu.

Projekti kestus – 01.12.2015 - 25.03.2016.a.

RM KYSK logo reg toetuseks Vektor suur sygis2015