Noortekeskuse tegevuskeskkonna täiendamine

leader eesti partnerluskogu

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu

meede 19.2 toetus

Toetuse saaja – Mittetulundusühing Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.

Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme Kogukonnad ja noored raames.

Palupera valla roll – projekti partner, avalikust kasutusest huvitatud isik. 

Toetus – PRIA peadirektori otsusega nr 13-6/468 (13.07.2016) eraldati ühingule sülearvuti Lenovo

Thinkpad T440p, pildi- ja videotöötlustarkvara, värvilise koopiamasina, projektori, teisadatava ekraani,

mööbli ja kardinate ostmiseks noortekeskusesse 4155,60 eurot. Projekti omaosalus 461,80 eurot. 

Projekti lõpp – 31.12.2016.

IMG 20161012 173448  IMG 20161012 180611