Koos on lõbusam

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.

Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.

Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus.

Toetus – Projekti tegevused: perepäeva korraldamine (kokandusõpituba, kossuturniir, noortebänd) ja selleks vajalike vahendite, teenuste ost (toiduained, medalid-meened, helitehnika, uus pesakiik ja võrk palliväljakule). ENTK rahastab tegevusi 1022,40 euroga, koduvald lisab 250 eurot.

Projekti lõpp – 30. oktoober 2017.a.

entk logo    haridusmin 3lovi est  palupera vapp