Hellenurme Avatud Noortekeskuse spordivarustuse täiustamine

Toetuse saaja – MTÜ „Avatud Hellenurme Noortekeskus“, põhitaotlejana.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Kohaliku Omaalgatuse programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega eraldati noortekeskusesse piljardilaua koos varustusega ja õpetava raamatu „Piljardi ABC“  ostmiseks 15000 krooni. 
Projekti lõpp – august 2007.