Hellenurme kandi ajaloopärandi väärtustamine läbi infotoa

Toetuse saaja – MTÜ „Avatud Hellenurme Noortekeskus“, põhitaotlejana.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Kohaliku Omaalgatuse programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega eraldati akadeemik  Middendorffiga seotud infopäeva läbiviimist, teemanäituse ettevalmistust ja koristustalgute korraldamist 3663 krooniga. 
Projekti lõpp – mai 2007.