Palupera Külamaja tegevuse laiendamine

Toetuse saaja – MTÜ „P-Rühm“, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Kohaliku Omaalgatuse programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega eraldati  piljardilaua ostmiseks ja võistluse korraldamiseks  11900 krooni. 
Projekti lõpp – 30. juuni 2008.a.