Külaliidrite õppereis

Toetuse saaja – MTÜ P-RÜHM, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Kohaliku omaalgatuse programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega eraldati Palupera valla külaliidrite õppereisiks 18 000 krooni. 
Projekti lõpp – 31. mai 2009.a.