Toetus Nõuni noortele ürituste läbiviimiseks

Toetuse saaja – Nõuni maakultuurimaja noorteklubi, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja –  Tervise Arengu Instituut.
Sihtstipendium – 2008 lõpul otsustati eraldada 10 000 krooni  Nõuni noortele ürituste läbiviimiseks  – lumememmede ehituse korraldamine, sõbrakuu meenete valmistamine ja külaskäik Kodijärve hooldekodusse, esmaabikursuse korraldamine, foto- ja joonistusvõistluse korraldamine, külaskäik Pokumaale, emadepäeva tähistamine.
Projekti lõpp –  30. mai  2009.