Palupera piirkonna ajaloo uurimine ja trükkimine

Toetuse saaja – MTÜ P-RÜHM, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Kohaliku omaalgatuse programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega eraldati Palupera piirkonna ajaloo uurimistööks arhiivides, külaelanikelt materjali ja info korjamiseks ning saadu vormistamiseks trükisena 24420 krooni.  Tulemus kajastatakse valla veebilehel ja toimub presentatsiooniürituski.
Projekti lõpp – 1. nov. 2010.a.