Simuleeriti volikogu

16. novembri õhtul oli Hellenurme Noortekeskuses järjekordselt kokku tulnud palju Palupera valla noori. Seekord ei olnud noored kogunenud, et pidada maha mõni lõbus lauatennise- või piljardivõistlus, vaid tegemist oli järjekordse noortele mõeldud projekti elluviimisega. Eesti Külaliikumise Kodukant projekt kandis nime - "Kodanik Noor, võta sõnast!" ja meie olime Eestimaa noortest üks viiest väljavalitud seltskond.


Ürituse alguses olid kõik väga elevil ja keegi meist ei  osanud ette aimata, milliseks kujuneb õhtupoolik. Erakordselt huvitav õhtu sai alustatud soojendusülesandega ning seejärel istusime keset noortekeskuse saali paigutatud pika kaetud laua taha ning algas koolitus. Koolitajaks oli Marek Mekk Liikumine Kodukant Eesti Koolituskeskusest.  Esimese sammuna tehti meile selgeks kohaliku omavalitsuse volikogu töö põhimõtted ning kõik sellega seonduv. Koolituse käigus meile esitatud küsimustega jäid nii mõnedki hätta, kuna varem ühiskonnaõpetuse tunnis õpitu oli lihtsalt ununenud.

Peale seda, kui olime ülevaate saanud volikogu tööst, algas simulatsioon volikogu istungist, mille alguses toimus volikogu esimehe ja aseesimehe salajane valimine. Kui kandidaadid olid esitatud, algasid valimised, mis sugugi ei läinud lihtsalt, sest üks hääletussedel oli rikutud ja kaks kanditaati said võrdselt hääli. Toimus uus hääletamine kahe rohkem hääli saanud noore kandidaadi vahel.

Teise hääletuse võis õnnestunuks pidada, sest volikogu esimees sai valitud, kelleks sain mina, allakirjutanu ja volikogu aseesimeheks sai Raikko Käos, kes jäi napilt teiseks. Edasi algas kaua oodatud volikogu istung, kus päevakorras oli Rockfestivali korraldamine Palupera vallas. Istungi käigus sai arutatud läbi selle üritusega kaasnevad plussid ja miinused ning kõik said oma arvamuse avaldatud. Arvamusi oli loomulikult erinevaid ja kohati läks suureks sõnasõjaks, sest noortele antud rollid olid seinast seina – olid ettevõtjad, lapsevanemad, tudeng, noored ja eakamad.

Lõpuks jõudsime siiski üksmeelele, et üritus võib teatud tingimustel siiski toimuda. Oma sõna said muidugi sekka öelda ka mõned meie oma päris volikogu liikmed, kes huviga kuulasid meie arutelu ja jagasid näpunäiteid. Volikogu simulatsiooni võib õnnestunuks lugeda, sest paljud meist said targemaks kohaliku omavalitsuse tööst ja soovivad selles kaasa lüüa. Meie, noored, kohtume juba uuesti 5. detsembril kell 15.00 noortekeskuses, kus päevakorras on meie oma Palupera valla Noortevolikogu loomine.

Willi Pastak


Kommentaarid