Palupera vallal on uus noortevolikogu

27dets
Pilt: 27.dets 2013

Palupera vallal on uus noortevolikogu

Novembris valiti Palupera vallas uus noortevolikogu. Detsembris toimus koolitus- simulatsioon ja uue noortevolikoguga kohtumine. Need toimusid projekti „Palupera valla noorte teadlikkuse tõstmine noortevolikogu tööst" raames ning projekti toetab Eesti Noorteühenduste Liit (ENL).

Valimised toimusid kahel päeval: 8.novembril Palupera põhikoolis, 10.novembril Hellenurme noortekeskuses ja Nõuni kultuurimajas. Kanditeerida võisid 13-26 aastased ja valida said 7-26 aastased valla noored. Noortevolikogu tegutsemisajaks on kaks aastat. Valituteks said Hellenurme piirkonnast Hele-Riin Udeküll, Triin Tiimann ja Kai Laas, Nõuni piirkonnast Merily Viks, Grete Liivamägi ja Stever Liivamägi ning Palupera piirkonnast Deivi Sarapson, Triinu Rannala ja Artur Lõhmus.

1.detsember toimus uue ja vana noortevolikogu kohtumine. Alguses oli koolitus ja simulatsioon, mida viis läbi Marek Mekk. Peale simulatsiooni toimus uuele noortevolikogule „PVNK-ABC" üleandmine. Lisaks korraldas valimiskomisjon hääletuse, kus valiti esimees ja selleks osutus Deivi Sarapson. Aseesimehe valimised jäid pooleli, kuna kanditeerijad said võrdselt hääli, aseesimees selgub detsembri lõpus. Õhtu veetsid vana ja uus PVNK ühiselt bowlingut mängides ja arutati koos vanal aastal olnut ja uuel aastal tulevat.

Esimene koosolek toimus 8. detsembril Hellenurme Noortekeskuses, kus PVNK määras kindlaks erinevad rollid nt protokollija, avalike suhete juht, raamatupidaja.

27.detsembril toimus uue noortevolikoguga kohtumine Palupera Pritsikuuris. Kavas oli uue noortevolikogu tutvustamine, Maailmakohvik, jõuluvana külaskäik, esineja Rasmus ja tänamine. Lisaks kohalikele noortele ja sõpradele, tulid külla ka sõbrad Valga Maavalitsusest, Valgamaa Noortekogust ja Valgamaa Noorte Nõustamiskeskusest. Jaanuarikuisel Ideekoosolekul kasutab noortevolikogu Maailmakohvikust saadud ideid sisendina, et mida ja kuidas edasi teha.

Täname projekti „Palupera valla noorte teadlikkuse tõstmine noortevolikogu tööst", Eesti Noorteühenduste Liitu ja Palupera valda.


Kommentaarid