Tööd alustas SA Innove Valgamaa Rajaleidja keskus

Tööd alustas SA Innove Valgamaa Rajaleidja keskus

Üle Eestimaa alustas tööd 15 maakondlikku Rajaleidja keskust, sealhulgas üks ka Valga linnas. Valgamaa Rajaleidja keskuse juht Jaanika Käst selgitab, mis on uue keskuse peamised ülesanded.

 

Mis on Rajaleidja keskus ja mis on tema põhiülesanneteks?

Rajaleidja keskus on piirkondlik keskus, mis pakub haridustugiteenuseid ehk karjääri- ja õppenõustamist (sh eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist) ning karjääriinfo vahendamist.

Lisaks eespool nimetatud teenuste osutamisele, korraldab keskus maakondliku nõustamiskomisjoni igapäevast tööd ning vajadusel ka üleriigilise nõustamiskomisjoni filiaali tegevust. Ühtlasi algatab ja osaleb keskus kohalikes projektides ning koordineerib teenusega seotud koostööd ametiasutuste ja organisatsioonide vahel.

Keskustes tehakse tööd selleks, et lapse õppimise või käitumisega seotud probleeme ennetada ja lahendada ning laste ja noorte toimetulekut ja konkurentsivõimet kindlustada. Meie tegevusest on kasu nii õppijale kui ühiskonnale tervikuna.

 

Teenustest täpsemalt.

Karjääriinfo vahendamine on haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid puudutava teabe jagamine. Karjäärinõustamine aga inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Õppenõustamine on kooliväline nõustamine, mille eesmärk on laste, lapsevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamiseks, õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks olukorras, kus koolisisesed tugimeetmed ei ole kättesaadavad või ei ole andnud soovitud tulemusi.

 

Kus uus keskus avati?

Rajaleidja keskus alustas tööd 1. septembril 2014, teadmiste päeval ja selle asukohaks on Aia tänav 9, Valga linnas. Linna ja maakonna inimesed teavad seda eelkõige A-Karuse ilusalongina. Uues keskuses on remonttööd lõppenud, kabinetid sisustatud ja meeskond komplekteeritud.

 

Kes on peamised keskuse huvigrupid, sihtgrupid?

Õppenõustamise sihtgruppideks on hariduslike erivajadustega lapsed, nende seadusjärgsed esindajad, haridusasutuste töötajad, kohaliku omavalitsuste sotsiaaltöötajad, haridusametnikud ja juhid. Karjääriteenuste huvigruppideks on varakult haridussüsteemist lahkunud noored, töötud noored, 18- kuni 26-aastased täiskasvanud ning üleminekufaasis noored (nii põhi-, üld-, kutse- kui kõrgharidusega).

 

Pöördu Rajaleidja keskusesse, kui vajad tuge hariduse omandamisel või karjäärivalikute tegemisel. Keskuse infotöötaja aitab leida sobiva nõustamisaja!

Keskuses töötab 9 inimest.

Keskus asub Valga kesklinnas aadressil Aia 9.

Infotelefon 58860714.

 

Tere tulemast!

innove-rajaleidja-small

Jaanika Käst

keskuse juht


Kommentaarid