Haldusreform ja Palupera vald - TULE OSALEMA KÜSITLUSEL!

Aprillikuus toimus Hellenurmes ja Nõunis kaks vallarahvaga arutelu teemal haldusreform ja Palupera vald. Esitlus endiselt saadav ka valla veebilehel http://www.palupera.ee/content/view/2726/342/.


Kõlama jäi kaks suunda – Elva ja/või Otepää. Vallavolikogu asuski ühinemisläbirääkimistele kahes suunas: keskusega Elva (ettepaneku tegija), kus parteriteks lisaks meile ka Konguta, Puka, Rannu ja Rõngu ning teine suund keskusega Otepää, kus partneriteks lisaks meile ka Kanepi, Sangaste (ettepaneku tegija) ja Urvaste.
Toodud loetelu ühinevatest osapooltest ei pruugi lõplikult nii veel jääda, sest kõik partnerid on alles lõppotsuseid tegemas.


Nagu kevadel selgitati – vald saab ühineda vaid ühes suunas (st kas Elva suunal või Otepää suunal). Jagada valda kahes erinevas suunas saab vaid külade üleandmise kaudu naabervallale. Ühinemine ja külade üleandmine on erinevad menetlused. Seega tuleb lähiajal otsustada suund ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks ja/või külade üleandmise küsimuses. Kas jaguneda ja kuhu meie külad oma elanikega haldusreformi järgselt kuuluvad, otsustab lõplikult vallavolikogu. Meie vallavolikogu on kevadest alates väitnud, et soovib maksimaalselt vallarahva arvamust arvestada. Selleks korraldamegi veel enne sügist vallarahvale küsitluse. Valla veebilehel saab tutvuda ühinemislepinguid kajastavate materjalidega nii Elva kui Otepää suunal..


Kui oled 1.09.2016 seisuga vähemalt 16-aastane ja omad sissekirjutust Palupera valda, võta kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiload) ja tule:


8.septembril kell 10:00 – 20:00 või 11.septembril kell 10:00 – 18:00


Hellenurme kultuurimajja (Astuvere, Atra, Hellenurme, Miti, Mäelooga, Palupera, Pastaku, Urmi elanikud)
Nõuni kultuurimajja (Lutike, Makita, Neeruti, Nõuni, Päidla, Räbi elanikud).


Sinu osalemine on äärmiselt oluline (suurem osalusprotsent annab tõesema pildi vallarahva arvamusest) ja kui tervislik seisund ei võimalda Sul ise kohale tulla, helista tel. 7679502 (mõlemal päeval enne kella 15:00) ja Sulle tagatakse võimalus oma jah/ei öelda kodus.

Värvilisel küsitluslehel on 2 küsimust:


1) Kas toetad oma koduküla kuulumist haldusreformi järgselt Otepää suurvalla koosseisu?
Jah
Ei
2) Kas toetad oma koduküla kuulumist haldusreformi järgselt Elva suurvalla koosseisu?
Jah
Ei


Eelistused märkida: X. Suuna otsustamise eesmärgil on kehtetu küsitlusleht, kus on vastatud mõlemale küsimusele ühesuguselt “jah” või “ei”.


Esimene rahvakoosolek toimub 12.septembril kell 18:00 Hellenurme kultuurimajas. Tutvustatakse küsitluse tulemusi ja lisaks seekord teemaks Elva, Konguta, Puka, Rannu ja Rõnguga ühnemine ning ühinemisleping ja sellega seonduv. Kohtumisel osalevad ka Elva suunas partneriteks olevate omavalitsuste esindajad.


Kommentaarid