Uuring laste huvitegevusega kaasnevatest kitsaskohtadest

Hea lapsevanem ja pere esindaja!

Palume teil leida 10 minutit ning vastata juuresolevatele küsimustele.

Teie vastuste põhjal analüüsime laste huvitegevusega kaasnevaid kitsaskohti
ning peame läbirääkimisi toetussüsteemi efektiivsemaks muutmiseks. Tegemist
on tõenduspõhise uuringuga, mille töötas välja ja viib läbi Turu-Uuringute
AS.

Kõik vastused on anonüümsed!

Link küsimustiku täitmiseks asub SIIN.

Küsitlus tuleb täita pere kõikide laste kohta - kõik lahtrid peavad olema
täidetud, muidu ei lase küsitlus lõpuni minna ja lõpetamata küsitlused ei
lähe süsteemi.

Kui mõni laps ei käi huviringis, siis tuleb vastavasse lahtrisse kirjutada
"ei osale" ja lisada teise lahtrisse kommentaar või lause "ei soovi
kommenteerida".


Kommentaarid