Riigikaitseline õppus

8.–10. märtsil 2017 toimub Hellenurmes 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõpe (vt ala kaardilt ). Eramaade kasutus on kooskõlastatud eramaade omanikega. Planeeritud tegevus on linnalahingu õpe, mille käigus kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadrunid, suitsugranaadid, lõhkepaketid). Imitatsioonivahendeid kasutatakse ajavahemikul kell 8:00 – 20:00. Rangelt järgitakse ohutustehnika eeskirju.

Õppuse ala Hellenurme kaardil

LISA Maa ala kaart


Kommentaarid