SIBUL 2015

Lõuna maakaitseringkonna suurõppus SIBUL 2015

Sibul 2015 on Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna taktikalise tasandi õppus, kuhu on kaasatud Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad ja küberkaitseüksus. Õppuse juhi, Kaitseliidu Tartu maleva pealiku major Kalle Köhleri sõnul harjutavad üksused õppuse käigus iseformeerumist, linnakute julgestamist, tegevust hoonestatud alal ning maa-ala julgestusülesandeid.

«Tegemist on Lõuna maakaitseringkonna esimese suurõppusega, mille eesmärk on hinnata allüksuste tänavuse väljaõppetsükli jooksul õpitut ning harjutada koostööd 2. jalaväebrigaadiga,» lisas major Köhler.

Kaitseliidu üksused tegutsevad 6.–8. novembril Tartus Raadi linnaosas, Tartumaal Luunjas, Valgamaal Hellenurme külas ja Pikasillas ning Võrumaal Nursis. Õppustesse on kaasatud ka küberkaitseüksus, kuna selle pealiku Andrus Padari sõnul on nüüdisaegses sõjas küberkomponent olemas kõigis relvaliikides.

«Eesmärk on treenida Kaitseliidu juhte, et nad tunneks ära sotsiaalsel manipulatsioonil põhinevaid küberründe katseid, mida vastane võib teha info hankimiseks või meie mõjutamiseks,» ütles Padar.

Padari sõnul hinnatakse õppuse käigus ka Kaitseliidu väliside süsteemide turvalisust, et muuta neid vastupidavamaks hübriidsõja tingimustes.

Allikas: http://www.valgamaalane.ee/

Foto: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Foto: Ants Liigus / Pärnu Postimees


Kommentaarid