Projekti-Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis ülevaade

PROJEKTI - PALUPERA KOGUKOND AKTIIVSEMAKS ATRAKTIIVSEMAS MÕISAKOOLI KOMPLEKSIS ÜLEVAADE:

eeagrants
0 kultuurimin 3lovi est
image005

Rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi vahendusel

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA
Financial Mechanism"

• Rajati mõisapargi restaureerimisprojekti järgselt mõisakooli esiväljakule roosipeenar ja tagaväljakule püsikutest istutusala.


• Restaureeriti Palupera mõisa lindla seest. Projektiväliselt valmis hoone eriosade tööprojekt.


• Puhastati mõisapargi koosseisu kuuluv tiik mudast ja selle ümbrus võsast. Projektiväliselt puhastati projekti partnerite ja kogukonna poolt teisegi tiigi ümbrus.


• Objektid olid nõuetekohaselt tähistatud tänutahvlitega objektil. Muinsuskaitseline järelvalve vormistas aruanded.


• Kahel suvel toimus 12 kontserti Unustatud mõisad külastusmängu päevadel ja 1 kontsert sügisel. Esinemas käisid Indrek Kalda pojaga, Tantsuklubi Mathilde, sopran Kai Kallaste ja Diana Liiv klaveril, Reet Linna ja Aare Jaama, Bonzo ja keelpillitrio Fresh!, Jüri Homenja, sopran Maria Listra ja Piia Paemurru klaveril, Palupera naiskoor, Mait Maltis pojaga, Heidy Tamme ja kõlasid Vene romansid.


• Kahe aasta kestel toimunud õpitubades said huvilised vormida kasetohust, niinenöörist, nahast ja messingist endale meelepärast.


• Koolituse läbisid 8 giid-retkejuhti, kes on võimelised võtma edaspidi enda kanda piirkonna külaliste vastuvõtmise.

 

• Valla veebilehe erilehel, ajalehes Valgamaalane, piirkondlikus infolehes Otepää Teataja on kajastatud projekti käiku.

 

• Valmis mõisakooli almanahh, mida trükiti 500 eksemplari.


• Mõisakooli meene ideekonkursile laekus hulgaliselt vahvaid meeneid, mille hulgast telliti koolile 50 meenet.

Projekti partnerid: Palupera vallavalitsus-Palupera põhikool-MTÜ P-RÜHM-MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus-MTÜ Tantsuklubi Mathilde. Koostegemises osalesid ka: Palupera Käsitöökoda MTÜ- Hellenurme vesiveski-Palupera mõisakooli vilistlaskogu-ajaleht Valgamaalane- piirkondlik infoleht Otepää Teataja.

Projekti eesmärk oli panna kogukonna liikmed ja külalised jätkusuutlikult märkama kodukoha ja külastuskoha kultuuriloolisi väärtusi, neid hoidma, jäädvustama ja edasi kandma. Soov oli suurendada kogukonna algatusvõimet ja arendada ettevõtlikkust. Kogukonnale aga pakuti kodukandis igale maitsele midagi, nii tööd kui nautimist ja seda tasuta. Ole vaid ise agar osalema! Usun, et projekti partnerid on kõik nõus, et projekt täitis oma eesmärki. Kuna 2016 on mõisakooli juubeliaasta – 240, saame projekti tegevustega jätkates juba projektijärgselt lisanduvate külastajate, vilistlaste kaudu projektiga saavutatut kinnistada.

Projekti III, viimane teavitusüritus toimub 5. novembril 2015, algusega kell 15:00, Palupera mõisakoolis. Kohvilauas toimub projekti analüüs ja mõtiskleme mõtteid edasiseks koostööks. Kui oled huviline oma kodukandi tegemiste vastu ja soovid kaasa lüüa, panustada, ideid pakkuda, tule! Tänased tegijad vajavad SINDKI!

Terje Korss
Projektijuht


Kommentaarid