Hea Hellenurme piirkonna noor, tema pereliige ja külaelanik!

Tule appi 10. oktoobril algusega kell 11.00 Hellenurme noortekeskuse territooriumi haljastamisele - istutame puid, põõsaid, püsikuid. Võta kodust kaasa labidas, reha ja muidugi hea tuju. Koos on lõbusam ja 530 taime saavad kärmelt mulda. See on Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist: Euroopa investeering maapiirkondadesse, Valgamaa Partnerluskogu poolt rahastatud projekti omapoolne vabatahtlik töine panus. Novembrikuus saame ehitajalt kätte ka meie uues kuues noortekeskuse.

Hellenurme noorteka pere.

Projekt: Erinevate kogukondade noored ühistegevuste kaudu koostööd tõhustamas

PS. Lisaks  nimetatud projekti raames toimuvatele üritustele on noortekeskusel pakkuda veel tegevusi – võimalust osaleda koolivaheajal Valgas Paintballi maakondlikul võistlusel, minna koos Puka noortekeskuse sünnipäevale 16-17.okt. jms. Jälgige ikka infot kodulehel, noortekeskuse infostendil ja suhelge noortejuht Kadiga!


Kommentaarid